View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0007807ardourbugspublic2019-09-17 17:08
Reporterrobertlouwaard Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
Platformubuntu 19.04 
Product Version5.12 
Summary0007807: miditrack wave/event display cone after saving
DescriptionNa het importeren van de midifile alle tracks laten de wave/events zien.
Als de sessie wordt opgeslagen en daarna weer geopend dan zijn tracks 1 en 2 leeg. Wel hoorbaar bij afspelen
De andere tracks zien er anders uit.
Steps To ReproduceImport midifile SJAKIE.MID naar een leeg ardour.
Zie de midi tracks met wave/events.
Save de sessie en open hem opnieuw.

Zie track 1 en 2 zijn leeg.
De andere tracks zien er anders uit.
Additional Informationtwee screenshots bij gesloten
TagsNo tags attached.

Relationships

related to 0007773 closedx42 Midi track range not saved with .ardour file 

Activities

robertlouwaard

2019-09-13 10:54

reporter  

miditrack-imported.jpg (6,491 bytes)   
miditrack-imported.jpg (6,491 bytes)   
miditrack-saved.jpg (5,245 bytes)   
miditrack-saved.jpg (5,245 bytes)   
SJAKIE.MID (31,630 bytes)   

x42

2019-09-17 17:07

administrator   ~0020774

Could it be that the note-range is not saved correctly? Do the notes show when you right-click in the track-header > Note-Range > Fit Contents?

Issue History

Date Modified Username Field Change
2019-09-13 10:54 robertlouwaard New Issue
2019-09-13 10:54 robertlouwaard File Added: miditrack-imported.jpg
2019-09-13 10:54 robertlouwaard File Added: miditrack-saved.jpg
2019-09-13 10:54 robertlouwaard File Added: SJAKIE.MID
2019-09-17 17:07 x42 Note Added: 0020774
2019-09-17 17:08 x42 Relationship added related to 0007773